+31 (0)6 29 59 61 81

Arbeidsrecht

Klopt uw arbeidsovereenkomst?
Alle afspraken die een werkgever en een werknemer met elkaar maken, worden vastgesteld in een arbeidsovereenkomst. De afspraken gaan bijvoorbeeld over de hoogte van het salaris, de functie van de werknemer en vrije dagen. Ook een eventueel concurrentiebeding of een relatiebeding is in zo’n arbeidsovereenkomst te vinden. De afspraken tussen werkgever en werknemer vallen onder het arbeidsrecht.

Pas op voor conflict om concurrentiebeding
Over de afspraken in een arbeidsovereenkomst kunnen conflicten ontstaan. Het concurrentiebeding wordt bijvoorbeeld geschonden of de werknemer wil minder dagen gaan werken, maar de werkgever wil dat niet. De grootste problemen duiken op als een werkgever een werknemer wil ontslaan die in zijn ogen niet functioneert. De wet stelt sinds de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) hoge eisen aan het dossier van de werkgever. Een ander berucht punt is een verstoorde arbeidsrelatie. Aan wie ligt dat?

Is uw vaststellingsovereenkomst in orde?
Een vaststellingsovereenkomst ‘regelt’ de afspraken tussen werkgever en werknemer bij een geschil of bij een ontslag met wederzijds goedvinden. Wat moet er allemaal in zo’n vaststellingsovereenkomst staan? Is het document evenwichtig opgesteld? Staan er zaken in die je in redelijkheid niet kunt vragen van mensen? Heeft de werknemer recht op een getuigschrift? Heeft hij invloed op de tekst daarvan? En hoe zit het met niet opgenomen vakantiedagen? Het is altijd verstandig een vaststellingsovereenkomst te laten controleren door een arbeidsrechtjurist of arbeidsrechtadvocaat.

 Arbeidsrechtadvocaat voor werkgevers én werknemers
Jos van der Lans heeft als arbeidsrechtadvocaat jarenlange ervaring binnen dit rechtsgebied en treedt op voor zowel werkgevers als werknemers. Ook als er sprake is van conflicten binnen payrollconstructies of bij detachering door een detacheringsbureau kan Jos van der Lans u van dienst zijn. Veel ervaring heeft hij ook met het opstellen en beoordelen van vaststellingsovereenkomsten.

Neem contact op met Jos van der Lans