+31 (0)6 29 59 61 81

Huurrecht

Problemen met (ver)huur van woon- of bedrijfsruimte?
Het huurrecht gaat over alle regels op het gebied van huur. Van woonruimte of van bedrijfsruimte bijvoorbeeld. Huurovereenkomsten of huurcontracten moeten zijn opgesteld volgens het huurrecht. Soms gaat hier iets mis. Verhuurders wijken in contracten nogal eens af van de wet. De vraag is dan of het regelend recht is, waarvan je mag afwijken, of dwingend recht, waarvan je nooit mag afwijken. Wat ook niet altijd duidelijk is, is welke taken tot de verhuurder en welke tot de huurder behoren.

Heeft u een conflict op het gebied van huurrecht?
Neem contactop met Jos van der Lans. Zijn jarenlange ervaring in het vastgoedrecht maken hem de ideale advocaat in huurrechtkwesties.


BEDRIJFSRUIMTE

Welke huurvorm heeft uw bedrijfsruimte?
Er zijn verschillende vormen van huur. De huur van een woning, de huur van een middenstandsbedrijfsruimte zoals een winkelpand en de huur van kantoorruimte. Er zijn ook bedrijven die gebruik maken van bedrijfsruimte die wordt verhuurd via de leegstandswet.

Hoe moet ik de huur van mijn bedrijfsruimte opzeggen?
Elke vorm stelt zijn eigen eisen aan huurovereenkomsten en het ontbinden daarvan. Wie de huur van zijn bedrijfsruimte wil opzeggen, moet goed weten om welke soort bedrijfsruimte het gaat en welke eisen de wet stelt.

Advocaat Jos van der Lans is expert in huurrecht van bedrijfsruimte. In zijn eigen praktijk stond hij de afgelopen jaren vele huurders en verhuurders bij in procedures. Ook heeft Jos van der Lans jaren gewerkt als advocaat bij een in huur- en vastgoedrecht gespecialiseerd kantoor.

Heeft u een conflict over de huurovereenkomst van uw bedrijfsruimte?

Neem contact op met Jos van der Lans


WOONRUIMTE

Voldoet uw huurovereenkomst aan het huurrecht?
Als u woonruimte huurt, hebt u bepaalde rechten en plichten. Ook hebt u als huurder van een zelfstandige of onzelfstandige woonruimte vrijwel altijd recht op huurbescherming.  Wie woonruimte verhuurt, moet aan bepaalde eisen voldoen. Ook de huurovereenkomst moet zijn opgesteld volgens het huurrecht.

Soms ontstaan er conflicten tussen huurder en verhuurder. Bij Jos van der Lans van Hofwijck Advocaten kunt u terecht met al uw vragen over huurrecht van woonruimte. Advocaat Jos van der Lans is expert in huurrecht. In zijn eigen praktijk stond hij de afgelopen jaren vele huurders en verhuurders bij in procedures. Ook heeft Jos van der Lans jaren gewerkt als advocaat bij een in vastgoedrecht gespecialiseerd kantoor.

Neem contact op met Jos van der Lans