+31 (0)6 29 59 61 81

Over Jos van der Lans

Wie is Jos van der Lans?
Jos van der Lans is sinds 1990 werkzaam als advocaat. Hij werkte zowel bij kleinere kantoren als bij grote aan de Amsterdamse Zuidas. Sinds 2012 voert hij onder de naam Hofwijck Advocaten zijn eigen praktijk. Zijn dertigjarige jubileum gaat hij niet halen, want hij zal per 31 december 2018 de praktijk neerleggen.

Jos van der Lans is te typeren als een empathische advocaat, die zich goed in alle soorten mensen kan verplaatsen. Hij kan een terriër zijn, maar altijd in het belang van zijn cliënt. In vasthouden om te winnen gelooft hij niet.

Betrokken
Jos onderscheidt zich van andere advocaten door zijn vergaande betrokkenheid. Zo zoekt hij vrijwel altijd zijn cliënt in diens woon- of werkomgeving op. Hij kan zich zo een realistisch beeld vormen van de situatie en zich goed inleven. Dat komt de zaak altijd ten goede.

Creatief
Jos levert maatwerk en benadert zijn zaken op een creatieve manier. Vaak komt hij met oplossingen die niet met het wetboek te maken hebben. Zijn opmerkelijke loopbaan heeft aan die eigenschap bijgedragen. Behalve een studie rechten volgde hij het conservatorium en studeerde hij muziekwetenschappen. Hij werkte jaren als concertzanger en woonde om die reden in Oostenrijk, Italië en Frankrijk. Dat leverde hem een grote talenkennis op, die hem in zijn huidige advocatenpraktijk goed van pas komt.

Zelf ziet Jos veel overeenkomsten tussen het beroep van concertzanger en dat van advocaat. “In beide gevallen moet je een boodschap voor het voetlicht brengen. Mijn ervaring als zanger heeft me geleerd dat een boodschap niet alleen inhoud is, maar ook body language. Dat geeft mij al een voorsprong op andere advocaten.”

Jos van der Lans