+31 (0)6 29 59 61 81

Stichting Derdengelden

De advocaten die werkzaam zijn onder de naam Hofwijck advocaten hebben ieder afzonderlijk een overeenkomst met de stichting ‘Stichting Beheer Derdengelden Hofwijck advocaten’. Deze stichting beheert in voorkomend geval tijdelijk gelden die in het kader van de praktijkuitoefening namens cliënten worden ontvangen en/of betaald. De stichting is gevestigd in Den Haag en is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 27275142. Over bedragen op de rekening derdengelden wordt geen rente vergoed. De reden is dat de stichting geen rente ontvangt van de bank